Point/BalletMon 3:00Mon 4:00Mon 5:00Mon 6:00Tues 3:30Tues 6:30 (hip hop)Tues 6:00 (turquoise)Jazz (black)Tues 7:30